خانه های بهم متصل
95k – 1.6M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل کناردریا در اسپانیا

78 ملک در
520,000 €
مساحت کل 138 متر مربعمساحت زمین: 83 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
380,000 €
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
255,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 220 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
250,000 €
مساحت کل 80 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
500,000 €
مساحت کل 150 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
370,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 210 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
300,000 €
مساحت کل 111 متر مربعمساحت زمین: 172 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
300,000 €
مساحت کل 111 متر مربعمساحت زمین: 172 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
135,000 €
مساحت کل 86 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
145,000 €
مساحت کل 72 متر مربعمساحت زمین: 20 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
140,000 €
مساحت کل 85 متر مربعمساحت زمین: 40 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
520,000 €
مساحت کل 148 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
315,000 €
مساحت کل 146 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
485,000 €
مساحت کل 270 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
140,000 €
مساحت کل 86 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
359,000 €
مساحت کل 104 متر مربعمساحت زمین: 112 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
330,000 €
مساحت کل 108 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
150,000 €
مساحت کل 82 متر مربعمساحت زمین: 55 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
232,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 27 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
329,000 €
مساحت کل 108 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
349,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
270,000 €
مساحت کل 111 متر مربعمساحت زمین: 149 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
215,000 €
مساحت کل 85 متر مربعمساحت زمین: 128 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
530,000 €
مساحت کل 162 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
289,000 €
مساحت کل 144 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
25-1 در 78 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از