خانه های بهم متصل
110k – 1.7M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل کناردریا در یونان

28 ملک در
350,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
225,000 €
مساحت کل 138 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
425,000 €
مساحت کل 130 متر مربعمساحت زمین: 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
250,000 €
مساحت کل 115 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
درخواست قیمت
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
390,000 €
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 780 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
115,000 €
مساحت کل 73 متر مربعمساحت زمین: 660 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
480,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 1,800 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
135,000 €
مساحت کل 81 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
220,000 €
مساحت کل 80 متر مربعمساحت زمین: 280 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
420,000 €
مساحت کل 272 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1 month ago
390,000 €
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 50 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
397,000 €
مساحت کل 204 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
200,000 €
مساحت کل 95 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
270,000 €
مساحت کل 112 متر مربعمساحت زمین: 162 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
820,000 €
مساحت کل 177 متر مربعمساحت زمین: 265 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
350,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
130,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,700,000 €
مساحت کل 307 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
200,000 €
مساحت کل 210 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
590,000 €
مساحت کل 202 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
110,000 €
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
450,000 €
مساحت کل 155 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
160,000 €
مساحت کل 110 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
125,000 €
مساحت کل 125 متر مربعمساحت زمین: 170 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,700,000 €
مساحت کل 253 متر مربع4 اتاق خواب
127,000 €
مساحت کل 105 متر مربعمساحت زمین: 50 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
289,000 €
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 50 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از