• more ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
خانه های بهم متصل
65k – 253k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل ارزان در دنیا

261 ملک در
184,000 €
مساحت کل 164 متر مربعمساحت زمین: 253 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
77,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
210,000 €
مساحت کل 99 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
213,000 €
مساحت کل 69 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
229,000 €
مساحت کل 94 متر مربعمساحت زمین: 99 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
145,000 €
مساحت کل 80 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
235,000 €
مساحت کل 76 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
145,000 €
مساحت کل 80 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
200,000 €
مساحت کل 85 متر مربعمساحت زمین: 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
200,000 €
مساحت کل 85 متر مربعمساحت زمین: 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
162,000 €
مساحت کل 103 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
155,000 €
مساحت کل 170 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
180,000 €
مساحت کل 130 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
192,000 €
مساحت کل 85 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
247,000 €
مساحت کل 68 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
155,000 €
مساحت کل 170 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
201,000 €
مساحت کل 75 متر مربعمساحت زمین: 25 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
211,000 €
مساحت کل 75 متر مربعمساحت زمین: 25 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
247,000 €
مساحت کل 68 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
169,000 €
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 185 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
245,000 €
مساحت کل 99 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
160,000 €
مساحت کل 239 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
195,000 €
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 127 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
225,000 €
مساحت کل 97 متر مربعمساحت زمین: 20 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
225,000 €
مساحت کل 97 متر مربعمساحت زمین: 20 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
25-1 در 261 مورد, صفحه 1 در 11
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از