• more ...
 • Dobrota, کوتور, مونته نگرو
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
370k – 1.6M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در Dobrota

13 ملک در
530,000 €
مساحت کل 292 متر مربعمساحت زمین: 128 متر مربع
690,000 €
مساحت کل 400 متر مربع8 اتاق خواب
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,500,000 €
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع
1,500,000 €
مساحت کل 360 متر مربع5 اتاق خواب
1,600,000 €
مساحت کل 145 متر مربع4 اتاق خواب
850,000 €
مساحت کل 200 متر مربع5 اتاق خواب
720,000 €
مساحت کل 219 متر مربعمساحت زمین: 856 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
700,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 539 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
670,000 €
مساحت کل 240 متر مربع5 اتاق خواب
530,000 €
مساحت کل 250 متر مربع7 اتاق خواب
1,400,000 €
مساحت کل 365 متر مربعمساحت زمین: 410 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
370,000 €
مساحت کل 137 متر مربعمساحت زمین: 579 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
630,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع9 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – Strp, کوتور, مونته نگرو. 3,600,000 €
3,600,000 €
مساحت کل 669 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 650,000 €
650,000 €
مساحت کل 215 متر مربعمساحت زمین: 494 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Bigova, کوتور, مونته نگرو. 275,000 €
275,000 €
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 680,000 €
680,000 €
مساحت کل 236 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 630,000 €
630,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 692 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 800,000 €
800,000 €
مساحت کل 410 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع6 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 725,000 €
725,000 €
مساحت کل 97 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 236,000 €
236,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 950,000 €
950,000 €
مساحت کل 145 متر مربعمساحت زمین: 104 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 700,000 €
700,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 539 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 322,000 €
322,000 €
مساحت کل 138 متر مربعمساحت زمین: 120 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 670,000 €
670,000 €
مساحت کل 265 متر مربعمساحت زمین: 159 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 214 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 1,490,000 €
1,490,000 €
مساحت کل 547 متر مربعمساحت زمین: 641 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 1,950,000 €
1,950,000 €
مساحت کل 217 متر مربعمساحت زمین: 381 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 1,000,000 €
1,000,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 385,000 €
385,000 €
مساحت کل 126 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 350,000 €
350,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 850,000 €
850,000 €
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 318 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 950,000 €
950,000 €
مساحت کل 386 متر مربعمساحت زمین: 286 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 295,000 €
295,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 459 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 1,050,000 €
1,050,000 €
مساحت کل 267 متر مربعمساحت زمین: 115 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 252 متر مربعمساحت زمین: 2,353 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 495,000 €
495,000 €
مساحت کل 95 متر مربعمساحت زمین: 108 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 184 متر مربعمساحت زمین: 825 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 331 مورد, صفحه 1 در 14
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4% شروع درصد رهن از