• more ...
 • Dobrota, کوتور, مونته نگرو
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
370k – 1.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
690,000 €
مساحت کل 400 متر مربع8 اتاق خواب
1,500,000 €
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
700,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 539 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
720,000 €
مساحت کل 219 متر مربعمساحت زمین: 856 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
370,000 €
مساحت کل 137 متر مربعمساحت زمین: 579 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – Strp, کوتور, مونته نگرو. 3,600,000 €
3,600,000 €
مساحت کل 669 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – Orahovac, کوتور, مونته نگرو. 397,000 €
397,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – کوتور, مونته نگرو. 350,000 €
350,000 €
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 950,000 €
950,000 €
مساحت کل 375 متر مربعمساحت زمین: 409 متر مربع7 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 270,000 €
270,000 €
مساحت کل 155 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Muo, کوتور, مونته نگرو. 1,600,000 €
1,600,000 €
مساحت کل 520 متر مربعمساحت زمین: 575 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Orahovac, کوتور, مونته نگرو. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 675 متر مربعمساحت زمین: 1,360 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
خانه – Radanovici, کوتور, مونته نگرو. 480,000 €
480,000 €
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 421 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – کوتور, مونته نگرو. 1,220,000 €
1,220,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع4 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Orahovac, کوتور, مونته نگرو. 295,000 €
295,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 470 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 595,000 €
595,000 €
مساحت کل 137 متر مربعمساحت زمین: 1,625 متر مربع
خانه – کوتور, مونته نگرو. 175,000 €
175,000 €
مساحت کل 105 متر مربعمساحت زمین: 277 متر مربع4 اتاق خواب
خانه – کوتور, مونته نگرو. 630,000 €
630,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 692 متر مربع4 اتاق خواب
خانه – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 170,000 €
170,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 415 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
خانه – کوتور, مونته نگرو. 857,000 €
857,000 €
مساحت کل 192 متر مربعمساحت زمین: 232 متر مربع4 اتاق خواب
خانه – کوتور, مونته نگرو. 175,000 €
175,000 €
مساحت کل 143 متر مربعمساحت زمین: 210 متر مربع3 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Risan, کوتور, مونته نگرو. 800,000 €
800,000 €
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – کوتور, مونته نگرو. 200,000 €
200,000 €
مساحت کل 146 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع3 اتاق خواب
ویلا – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 630,000 €
630,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 692 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Krimovica, کوتور, مونته نگرو. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 1,100 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع3 اتاق خواب
خانه – کوتور, مونته نگرو. 215,000 €
215,000 €
مساحت کل 69 متر مربعمساحت زمین: 78 متر مربع2 اتاق خواب
خانه – کوتور, مونته نگرو. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 480 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع
خانه – کوتور, مونته نگرو. 500,000 €
500,000 €
مساحت کل 196 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب
خانه – کوتور, مونته نگرو. 195,000 €
195,000 €
مساحت کل 78 متر مربعمساحت زمین: 170 متر مربع2 اتاق خواب
خانه – کوتور, مونته نگرو. 1,400,000 €
1,400,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 308 متر مربع6 اتاق خواب
25-1 در 85 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4% شروع درصد رهن از