• more ...
 • Dobrota, کوتور, مونته نگرو
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
پنت‌هاوس ها
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
270k – 600k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

پنت هاوس فروشی در Dobrota

3 ملک در
600,000 €
مساحت کل 404 متر مربع4 اتاق خواب
400,000 €
مساحت کل 243 متر مربع3 اتاق خواب
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
270,000 €
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 220,000 €
220,000 €
مساحت کل 130 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 279,000 €
279,000 €
مساحت کل 74 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 210,000 €
210,000 €
مساحت کل 97 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 119 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 295,000 €
295,000 €
مساحت کل 111 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 215,000 €
215,000 €
مساحت کل 71 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 158,000 €
158,000 €
مساحت کل 80 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 295,000 €
295,000 €
مساحت کل 85 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 169,000 €
169,000 €
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 175,000 €
175,000 €
مساحت کل 55 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 330,000 €
330,000 €
مساحت کل 114 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 159,000 €
159,000 €
مساحت کل 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 202,000 €
202,000 €
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 170,000 €
170,000 €
مساحت کل 71 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 180,000 €
180,000 €
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 150,000 €
150,000 €
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 148,000 €
148,000 €
مساحت کل 86 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 295,000 €
295,000 €
مساحت کل 86 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 134,000 €
134,000 €
مساحت کل 51 متر مربع
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 225,000 €
225,000 €
مساحت کل 76 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 128,000 €
128,000 €
مساحت کل 48 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 630,000 €
630,000 €
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 265,000 €
265,000 €
مساحت کل 108 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 280,000 €
280,000 €
مساحت کل 78 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Dobrota, کوتور, مونته نگرو. 365,000 €
365,000 €
مساحت کل 171 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 67 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4% شروع درصد رهن از