• more ...
 • Dobrota, کوتور, مونته نگرو
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
250k – 3.2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
700,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 539 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
745,000 €
مساحت کل 214 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,490,000 €
مساحت کل 547 متر مربعمساحت زمین: 641 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
3 months ago
385,000 €
مساحت کل 126 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
950,000 €
مساحت کل 386 متر مربعمساحت زمین: 286 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
750,000 €
مساحت کل 259 متر مربعمساحت زمین: 321 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
750,000 €
مساحت کل 184 متر مربعمساحت زمین: 825 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
322,000 €
مساحت کل 164 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,100,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 130 متر مربع11 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
700,000 €
مساحت کل 296 متر مربعمساحت زمین: 989 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
250,000 €
مساحت کل 118 متر مربعمساحت زمین: 376 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
900,000 €
مساحت کل 282 متر مربعمساحت زمین: 441 متر مربع7 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
600,000 €
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 485 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
500,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
590,000 €
مساحت کل 356 متر مربعمساحت زمین: 565 متر مربع8 اتاق خواب
500,000 €
مساحت کل 242 متر مربعمساحت زمین: 301 متر مربع7 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
435,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 782 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
690,000 €
مساحت کل 400 متر مربع8 اتاق خواب
1,500,000 €
مساحت کل 360 متر مربع5 اتاق خواب
1,600,000 €
مساحت کل 145 متر مربع4 اتاق خواب
850,000 €
مساحت کل 200 متر مربع5 اتاق خواب
720,000 €
مساحت کل 219 متر مربعمساحت زمین: 856 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
700,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 539 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
670,000 €
مساحت کل 240 متر مربع5 اتاق خواب
620,000 €
مساحت کل 139 متر مربع3 اتاق خواب
1,400,000 €
مساحت کل 365 متر مربعمساحت زمین: 410 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
370,000 €
مساحت کل 137 متر مربعمساحت زمین: 579 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
630,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع9 اتاق خواب1 حمام جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4% شروع درصد رهن از