• more ...
 • Dobrota, کوتور, مونته نگرو
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
370k – 1.6M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
690,000 €
مساحت کل 400 متر مربع8 اتاق خواب
1,500,000 €
مساحت کل 360 متر مربع5 اتاق خواب
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,600,000 €
مساحت کل 145 متر مربع4 اتاق خواب
850,000 €
مساحت کل 200 متر مربع5 اتاق خواب
720,000 €
مساحت کل 219 متر مربعمساحت زمین: 856 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
700,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 539 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
670,000 €
مساحت کل 240 متر مربع5 اتاق خواب
530,000 €
مساحت کل 250 متر مربع7 اتاق خواب
2 months ago
1,400,000 €
مساحت کل 365 متر مربعمساحت زمین: 410 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
370,000 €
مساحت کل 137 متر مربعمساحت زمین: 579 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
630,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع9 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 650,000 €
650,000 €
مساحت کل 215 متر مربعمساحت زمین: 494 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Krasici, تیوات, مونته نگرو. 1,250,000 €
1,250,000 €
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
خانه – تیوات, مونته نگرو. 273,000 €
273,000 €
مساحت کل 101 متر مربع3 اتاق خواب
خانه – تیوات, مونته نگرو. 370,000 €
370,000 €
مساحت کل 172 متر مربعمساحت زمین: 280 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Krasici, تیوات, مونته نگرو. 680,000 €
680,000 €
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Krasici, تیوات, مونته نگرو. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – هرتسگ نووی, مونته نگرو. 1,200,000 €
1,200,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 554 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Kamenari, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 395,000 €
395,000 €
مساحت کل 153 متر مربعمساحت زمین: 715 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Krasici, تیوات, مونته نگرو. 804,000 €
804,000 €
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Lepetane, تیوات, مونته نگرو. 270,000 €
270,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 800,000 €
800,000 €
مساحت کل 410 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع6 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 680,000 €
680,000 €
مساحت کل 236 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 725,000 €
725,000 €
مساحت کل 97 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Donja Lastva, تیوات, مونته نگرو. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 1,550 متر مربعمساحت زمین: 1,050 متر مربع9 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Krasici, تیوات, مونته نگرو. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع2 اتاق خواب
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 630,000 €
630,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 692 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 700,000 €
700,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 539 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 236,000 €
236,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Igalo, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 650,000 €
650,000 €
مساحت کل 295 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 950,000 €
950,000 €
مساحت کل 145 متر مربعمساحت زمین: 104 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – تیوات, مونته نگرو. 1,000,000 €
1,000,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 50 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 670,000 €
670,000 €
مساحت کل 265 متر مربعمساحت زمین: 159 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Kamenari, هرتسگ نووی, مونته نگرو. 500,000 €
500,000 €
مساحت کل 130 متر مربعمساحت زمین: 335 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 1,490,000 €
1,490,000 €
مساحت کل 547 متر مربعمساحت زمین: 641 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 214 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 533 مورد, صفحه 1 در 22
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4% شروع درصد رهن از