• more ...
 • Dobrota, کوتور, مونته نگرو
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
690k – 1.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
1,490,000 €
مساحت کل 547 متر مربعمساحت زمین: 641 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
3 months ago
690,000 €
مساحت کل 400 متر مربع8 اتاق خواب
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,500,000 €
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – Strp, کوتور, مونته نگرو. 3,600,000 €
3,600,000 €
مساحت کل 669 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Bigova, کوتور, مونته نگرو. 275,000 €
275,000 €
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Perast, کوتور, مونته نگرو. 1,950,000 €
1,950,000 €
مساحت کل 217 متر مربعمساحت زمین: 381 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 2,200,000 €
2,200,000 €
مساحت کل 479 متر مربعمساحت زمین: 3,711 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 456 متر مربعمساحت زمین: 1,579 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 373 متر مربعمساحت زمین: 1,830 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Risan, کوتور, مونته نگرو. 3,250,000 €
3,250,000 €
مساحت کل 554 متر مربعمساحت زمین: 685 متر مربع7 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – Risan, کوتور, مونته نگرو. 500,000 €
500,000 €
مساحت کل 192 متر مربعمساحت زمین: 1,085 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – کوتور, مونته نگرو. 1,220,000 €
1,220,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع4 اتاق خواب
خانه – کوتور, مونته نگرو. 599,000 €
599,000 €
مساحت کل 168 متر مربعمساحت زمین: 2,220 متر مربع5 اتاق خواب
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 945,000 €
945,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Krimovica, کوتور, مونته نگرو. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 1,100 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع3 اتاق خواب
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 1,290,000 €
1,290,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,225 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
خانه – کوتور, مونته نگرو. 245,000 €
245,000 €
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب
ویلا – Krimovica, کوتور, مونته نگرو. 1,600,000 €
1,600,000 €
مساحت کل 1,150 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 456 متر مربعمساحت زمین: 1,579 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – کوتور, مونته نگرو. 1,650,000 €
1,650,000 €
مساحت کل 669 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 2,200,000 €
2,200,000 €
مساحت کل 479 متر مربعمساحت زمین: 3,711 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
خانه – کوتور, مونته نگرو. 550,000 €
550,000 €
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – Prčanj, کوتور, مونته نگرو. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 373 متر مربعمساحت زمین: 1,830 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Bigova, کوتور, مونته نگرو. 360,000 €
360,000 €
مساحت کل 150 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 1,350,000 €
1,350,000 €
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – کوتور, مونته نگرو. 575,000 €
575,000 €
مساحت کل 432 متر مربع11 اتاق خواب
خانه – کوتور, مونته نگرو. 645,000 €
645,000 €
مساحت کل 161 متر مربعمساحت زمین: 370 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – کوتور, مونته نگرو. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 400 متر مربع5 اتاق خواب
25-1 در 47 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4% شروع درصد رهن از