55k – 4.5M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو

4,595 ملک در
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو
180,000 €
مساحت کل: 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. ساختمان تازه ساز – بچیچی, بودوا, مونته نگرو
77,000 €
مساحت کل: 45 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. آپارتمان – بودوا, مونته نگرو
170,000 €
مساحت کل: 40 متر مربع1 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو
120,000 €
مساحت کل: 63 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. ساختمان تازه ساز – بچیچی, بودوا, مونته نگرو
82,000 €
مساحت کل: 30 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. آپارتمان – کوتور, مونته نگرو
235,000 €
مساحت کل: 59 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. آپارتمان – کوتور, مونته نگرو
119,000 €
مساحت کل: 41 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. آپارتمان – کوتور, مونته نگرو
160,000 €
مساحت کل: 76 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. ساختمان تازه ساز – بچیچی, بودوا, مونته نگرو
150,000 €
مساحت کل: 65 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. آپارتمان – کوتور, مونته نگرو
320,000 €
مساحت کل: 86 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. آپارتمان – بودوا, مونته نگرو
263,000 €
مساحت کل: 116 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. آپارتمان – کوتور, مونته نگرو
370,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. آپارتمان – پتروواتس, بودوا, مونته نگرو
139,000 €
مساحت کل: 56 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. خانه – بار, مونته نگرو
180,000 €
مساحت کل: 210 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو
136,000 €
مساحت کل: 86 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. ویلا – پتروواتس, بودوا, مونته نگرو
820,000 €
مساحت کل: 200 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. خانه – بار, مونته نگرو
140,000 €
مساحت زمین: 350 متر مربع
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. آپارتمان کاندو – بچیچی, بودوا, مونته نگرو
101,000 €
مساحت کل: 28 متر مربع1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. آپارتمان – پتروواتس, بودوا, مونته نگرو
130,000 €
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو
198,000 €
مساحت کل: 44 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. آپارتمان – بار, مونته نگرو
78,000 €
مساحت کل: 59 متر مربع
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. آپارتمان – پتروواتس, بودوا, مونته نگرو
130,000 €
مساحت کل: 72 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. آپارتمان – بچیچی, بودوا, مونته نگرو
173,000 €
مساحت کل: 48 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. ویلا – Šušanj, بار, مونته نگرو
460,000 €
مساحت کل: 326 متر مربعمساحت زمین: 595 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در مونته نگرو. ویلا – پتروواتس, بودوا, مونته نگرو
270,000 €
مساحت کل: 158 متر مربعمساحت زمین: 590 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 4595 مورد, صفحه 1 در 184
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4% شروع درصد رهن از