زمین های تجاری
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
13.2k – 264k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

زمین تجاری ارزان در گرجستان

294 ملک در
$160,000
مساحت زمین: 1,000 متر مربع
$180,000
مساحت زمین: 3,630 متر مربع
$184,000
مساحت زمین: 2,300 متر مربع
$76,000
مساحت زمین: 3,800 متر مربع
2 months ago
$82,000
مساحت زمین: 960 متر مربع
$160,000$200,000
مساحت زمین: 2,000 متر مربع
$60,000
مساحت زمین: 2,000 متر مربع
$105,000
مساحت زمین: 1,500 متر مربع
$201,000
مساحت زمین: 16,800 متر مربع
$195,000
مساحت زمین: 1,300 متر مربع
2 weeks ago
$144,000
مساحت زمین: 3,600 متر مربع
$79,000
مساحت زمین: 1,320 متر مربع
$70,000
مساحت زمین: 783 متر مربع
$150,000
مساحت زمین: 2,500 متر مربع
$140,000
مساحت زمین: 700 متر مربع
2 months ago
$200,000
مساحت زمین: 5,000 متر مربع
$75,000
مساحت زمین: 1,500 متر مربع
$40,000$45,000
مساحت زمین: 1,450 متر مربع
$48,000
مساحت زمین: 1,200 متر مربع
$160,000
مساحت زمین: 4,000 متر مربع
$150,000
مساحت زمین: 6,000 متر مربع
$102,000
مساحت زمین: 1,200 متر مربع
$130,000
مساحت زمین: 1,200 متر مربع
$100,000
مساحت زمین: 400 متر مربع
2 months ago
$125,000
مساحت زمین: 5,000 متر مربع
25-1 در 294 مورد, صفحه 1 در 12