ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
13k – 262k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه نوساز ارزان در گرجستان

1,840 ملک در
$245,000
مساحت کل 78 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$135,000
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$160,000
مساحت کل 58 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$133,000
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$130,000
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$93,000
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$95,000
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
$102,000
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
$92,000
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
$121,000
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$90,000
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$110,000
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$110,000
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$85,000
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$89,000
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
$88,000
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
$109,000
مساحت کل 44 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$229,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$214,000
مساحت کل 72 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$76,000
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
$51,000
مساحت کل 30 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$46,000
مساحت کل 30 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$53,000
مساحت کل 30 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$42,000
مساحت کل 30 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$45,500
مساحت کل 30 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
25-1 در 1840 مورد, صفحه 1 در 74