• more ...
 • گرجستان
خانه های بهم متصل
70k – 200k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل ارزان در گرجستان

2 ملک در
$200,000
مساحت کل 238 متر مربعمساحت زمین: 50 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$70,000
مساحت کل 73 متر مربع
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – Motor City, دبی, امارات متحده عربی. From $140,000
From $140,000
سود آوری 9.0%سال ساخت: 2025.IVدر جمع 450 واحد مسکونی
آپارتمان – Dubai Sports City, دبی, امارات متحده عربی. From $183,000
From $183,000
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 150 واحد مسکونی
آپارتمان – Jumeirah Village Circle (JVC), Jumeirah Village, دبی, امارات متحده عربی. From $258,000
From $258,000
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 200 واحد مسکونی
آپارتمان – Jumeirah Village Circle (JVC), Jumeirah Village, دبی, امارات متحده عربی. From $265,000
From $265,000
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 158 واحد مسکونی
آپارتمان – Jumeirah Village Circle (JVC), Jumeirah Village, دبی, امارات متحده عربی. From $178,000
From $178,000
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 100 واحد مسکونی
آپارتمان – Pendik, Istanbul, ترکیه. From $269,000
From $269,000
سال ساخت: 2026.IIدر جمع 686 واحد مسکونی
آپارتمان – Jumeirah Village Circle (JVC), Jumeirah Village, دبی, امارات متحده عربی. From $156,000
From $156,000
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 434 واحد مسکونی
آپارتمان – Jumeirah Village Circle (JVC), Jumeirah Village, دبی, امارات متحده عربی. From $151,000
From $151,000
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 150 واحد مسکونی
آپارتمان – Maltepe, Istanbul, ترکیه. From $166,000
From $166,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 692 واحد مسکونی
ساختمان تازه ساز – Batumi, آجارستان, گرجستان. $245,000
$245,000
مساحت کل 78 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – City of Arabia, دبی, امارات متحده عربی. From $197,000
From $197,000
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 644 واحد مسکونی
آپارتمان – DAMAC Hills, دبی, امارات متحده عربی. From $165,000
From $165,000
ساخت 2021در جمع 1881 واحد مسکونی
آپارتمان – تفلیس, گرجستان. $240,000
$240,000
مساحت کل 82 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Arjan-Dubailand, دبی, امارات متحده عربی. From $202,000
From $202,000
سال ساخت: 2025در جمع 325 واحد مسکونی
آپارتمان – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. $158,000
$158,000
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. $210,000
$210,000
مساحت کل 234 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. $230,000
$230,000
مساحت کل 175 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان. $104,000
$104,000
مساحت کل 80 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Akdeniz Mahallesi, Mersin (city), Mersin, ترکیه. From $119,000
From $119,000
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 392 واحد مسکونی
آپارتمان – Akdeniz Mahallesi, Mersin (city), Mersin, ترکیه. From $97,000
From $97,000
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 200 واحد مسکونی
آپارتمان – Akdeniz Mahallesi, Mersin (city), Mersin, ترکیه. From $96,000
From $96,000
سال ساخت: 2026.IIدر جمع 544 واحد مسکونی
آپارتمان – Mersin (city), Mersin, ترکیه. From $111,000
From $111,000
در جمع 48 واحد مسکونی
آپارتمان – Mersin (city), Mersin, ترکیه. From $102,000
From $102,000
در جمع 174 واحد مسکونی
آپارتمان – Yas Island, Abu Dhabi, امارات متحده عربی. From $205,000
From $205,000
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 232 واحد مسکونی
25-1 در 13105 مورد, صفحه 1 در 524