خانه، ویلا،خانه روستایی
861k – 3.2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
C$1,980,000
C$1,980,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,763,000
C$1,763,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 week ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$1,467,000
C$1,467,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,122,000
C$2,122,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$2,065,000
C$2,065,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,462,000
C$1,462,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,208,000
C$1,208,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,578,000
C$1,578,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,161,000
C$2,161,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,520,000
C$1,520,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,779,000
C$1,779,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,529,000
C$1,529,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,566,000
C$1,566,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$1,407,000
C$1,407,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,553,000
C$1,553,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,913,000
C$1,913,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,172,000
C$2,172,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,316,000
C$2,316,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$1,926,000
C$1,926,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,621,000
C$1,621,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,171,000
C$2,171,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,520,000
C$1,520,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,777,000
C$1,777,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$922,000
C$922,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,252,000
C$1,252,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 2319 مورد, صفحه 1 در 93