خانه، ویلا،خانه روستایی
912k – 3.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
C$1,553,000
C$1,553,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,719,000
C$1,719,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,095,000
C$2,095,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,658,000
C$1,658,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,618,000
C$1,618,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,478,000
C$2,478,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,024,000
C$2,024,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,062,000
C$2,062,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,146,000
C$2,146,000
10 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,453,000
C$1,453,000
8 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,894,000
C$1,894,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,289,000
C$1,289,000
12 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
C$1,657,000
C$1,657,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,911,000
C$1,911,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,609,000
C$1,609,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,318,000
C$2,318,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,528,000
C$1,528,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,833,000
C$1,833,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$976,000
C$976,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,644,000
C$1,644,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,722,000
C$1,722,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,709,000
C$1,709,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,136,000
C$2,136,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,022,000
C$2,022,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,354,000
C$2,354,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 3581 مورد, صفحه 1 در 144