همه موارد
550k – 3.2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در Etobicoke

6,378 ملک در
C$729,000
C$729,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$827,000
C$827,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$819,000
C$819,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,227,000
C$1,227,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$810,000
C$810,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$678,000
C$678,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$935,000
C$935,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$625,000
C$625,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$680,000
C$680,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$811,000
C$811,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$847,000
C$847,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$707,000
C$707,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$652,000
C$652,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$794,000
C$794,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,980,000
C$1,980,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$641,000
C$641,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,098,000
C$1,098,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$693,000
C$693,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$799,000
C$799,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$790,000
C$790,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$793,000
C$793,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$836,000
C$836,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$975,000
C$975,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$740,000
C$740,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,130,000
C$1,130,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 6378 مورد, صفحه 1 در 255