خانه، ویلا،خانه روستایی
911k – 3.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در Etobicoke

3,587 ملک در
C$1,552,000
C$1,552,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,094,000
C$2,094,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,719,000
C$1,719,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,489,000
C$1,489,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,987,000
C$1,987,000
8 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$1,608,000
C$1,608,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,353,000
C$2,353,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,670,000
C$1,670,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,911,000
C$1,911,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,379,000
C$1,379,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,084,000
C$2,084,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,708,000
C$1,708,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,136,000
C$2,136,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,477,000
C$2,477,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,145,000
C$2,145,000
10 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,297,000
C$2,297,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,721,000
C$1,721,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,289,000
C$1,289,000
12 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,061,000
C$2,061,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$1,997,000
C$1,997,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,715,000
C$1,715,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,286,000
C$2,286,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,880,000
C$1,880,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,882,000
C$1,882,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,318,000
C$2,318,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 3587 مورد, صفحه 1 در 144