آپارتمان
581k – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 1 خوابه فروشی در Etobicoke

5,858 ملک در
C$853,000
C$853,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$868,000
C$868,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$886,000
C$886,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$717,000
C$717,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$771,000
C$771,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
C$808,000
C$808,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$866,000
C$866,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$858,000
C$858,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$861,000
C$861,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$834,000
C$834,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$882,000
C$882,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$712,000
C$712,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$661,000
C$661,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,106,000
C$1,106,000
7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,298,000
C$1,298,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$891,000
C$891,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,087,000
C$1,087,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$895,000
C$895,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,074,000
C$1,074,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$746,000
C$746,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$989,000
C$989,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$874,000
C$874,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$719,000
C$719,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$746,000
C$746,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$772,000
C$772,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 5858 مورد, صفحه 1 در 235