خانه، ویلا،خانه روستایی
910k – 3.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
C$1,551,000
C$1,551,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,092,000
C$2,092,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,717,000
C$1,717,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,831,000
C$1,831,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,323,000
C$1,323,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,668,000
C$1,668,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,654,000
C$1,654,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,655,000
C$1,655,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,221,000
C$2,221,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,020,000
C$2,020,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,242,000
C$2,242,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,616,000
C$1,616,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,932,000
C$1,932,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,985,000
C$1,985,000
8 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,351,000
C$2,351,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,607,000
C$1,607,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,747,000
C$1,747,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,378,000
C$1,378,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,447,000
C$2,447,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,315,000
C$2,315,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,333,000
C$2,333,000
13 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,277,000
C$1,277,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,892,000
C$1,892,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,294,000
C$2,294,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$975,000
C$975,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 3457 مورد, صفحه 1 در 139