آپارتمان
580k – 2.7M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 4 خوابه فروشی در کانادا

1,596 ملک در
C$829,000
C$829,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
C$886,000
C$886,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$722,000
C$722,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
4 days ago
C$881,000
C$881,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,131,000
C$1,131,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
4 days ago
C$848,000
C$848,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
C$835,000
C$835,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
C$823,000
C$823,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
C$707,000
C$707,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 weeks ago
C$817,000
C$817,000
7 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
C$1,011,000
C$1,011,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$804,000
C$804,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
C$750,000
C$750,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$752,000
C$752,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
4 days ago
C$998,000
C$998,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
C$918,000
C$918,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$796,000
C$796,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
C$1,203,000
C$1,203,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$835,000
C$835,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$1,202,000
C$1,202,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$906,000
C$906,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,079,000
C$1,079,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
C$753,000
C$753,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
C$668,000
C$668,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$861,000
C$861,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
25-1 در 1596 مورد, صفحه 1 در 64