آپارتمان
2.1M – 2.6M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای لوکس/لاکچری 4 خوابه و استخردار در کانادا

30 ملک در
C$2,556,000
C$2,556,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 months ago
C$2,497,000
C$2,497,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$2,348,000
C$2,348,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,431,000
C$2,431,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
C$2,196,000
C$2,196,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,577,000
C$2,577,000
7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,487,000
C$2,487,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,224,000
C$2,224,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,379,000
C$2,379,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,650,000
C$2,650,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,288,000
C$2,288,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,167,000
C$2,167,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,386,000
C$2,386,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,450,000
C$2,450,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,136,000
C$2,136,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,179,000
C$2,179,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,545,000
C$2,545,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
C$2,473,000
C$2,473,000
8 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,289,000
C$2,289,000
7 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,542,000
C$2,542,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,462,000
C$2,462,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,598,000
C$2,598,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,422,000
C$2,422,000
8 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
C$2,339,000
C$2,339,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,307,000
C$2,307,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
C$2,258,000
C$2,258,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,337,000
C$2,337,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,168,000
C$2,168,000
8 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
آپارتمان – Bathurst Street, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,487,000
C$2,487,000
C$2,487,000
8 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,261,000
C$2,261,000
C$2,261,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه