آپارتمان های کاندو
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
252k – 8.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • آپارتمان های کاندو
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

کاندوآپارتمان فروشی در فلوریدا

8,857 ملک در
$689,000
مساحت کل 105 متر مربعمساحت زمین: 197 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$650,000
مساحت کل 90 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$2,500,000
مساحت کل 254 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$1,190,000
مساحت کل 170 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$633,000
مساحت کل 91 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
Price on request
مساحت کل 106 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$850,000
مساحت کل 118 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,688,000
مساحت کل 191 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
Price on request
مساحت کل 158 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$961,000
مساحت کل 139 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$598,000
مساحت کل 80 متر مربعمساحت زمین: 215 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$1,200,000
مساحت کل 102 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
Price on request
مساحت کل 84 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$260,000
مساحت کل 130 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$259,000
مساحت کل 130 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$680,000
مساحت کل 105 متر مربعمساحت زمین: 215 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,549,000
مساحت کل 177 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$330,000
مساحت کل 102.19 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$529,000
مساحت کل 75 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$585,000
مساحت کل 141.21 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$257,000
مساحت کل 108.32 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$759,000
مساحت کل 103 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$1,195,000
مساحت کل 87.33 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$1,285,000
مساحت کل 100.34 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$4,000,000
مساحت کل 190 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 8857 مورد, صفحه 1 در 355