آپارتمان های کاندو
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • آپارتمان های کاندو
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
252k – 8.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • آپارتمان های کاندو
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

کاندوآپارتمان فروشی در میامی

4,671 ملک در
$689,000
مساحت کل 105 متر مربعمساحت زمین: 197 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$650,000
مساحت کل 90 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$2,500,000
مساحت کل 254 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$1,190,000
مساحت کل 170 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$633,000
مساحت کل 91 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$961,000
مساحت کل 139 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$598,000
مساحت کل 80 متر مربعمساحت زمین: 215 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$1,200,000
مساحت کل 102 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$680,000
مساحت کل 105 متر مربعمساحت زمین: 215 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$529,000
مساحت کل 75 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$1,549,000
مساحت کل 177 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$585,000
مساحت کل 141.21 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$499,000
مساحت کل 61 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$2,795,000
مساحت کل 178 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$1,195,000
مساحت کل 87.33 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
$4,000,000
مساحت کل 190 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$308,000
مساحت کل 100.43 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$1,595,000
مساحت کل 205 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$615,000
مساحت کل 97 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$725,000
مساحت کل 163 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 weeks ago
$359,000
مساحت کل 93.18 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$655,000
مساحت کل 171 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
$510,000
مساحت کل 93.37 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$450,000
مساحت کل 106 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
$815,000
مساحت کل 116 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
5 days ago
25-1 در 4671 مورد, صفحه 1 در 187