پنت‌هاوس ها
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
326k – 22.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

پنت هاوس فروشی در فلوریدا

37 ملک در
$1,500,000
مساحت کل 125 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,990,000
مساحت کل 279 متر مربع3 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$5,990,000
مساحت کل 532 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$1,589,000
مساحت کل 184 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$5,875,000
مساحت کل 557 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$1,650,000
مساحت کل 288 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$1,200,000
مساحت کل 152 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,650,000
مساحت کل 314 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$1,500,000
مساحت کل 288 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$13,900,000
مساحت کل 634 متر مربع5 اتاق خواب8 حمام جداگانه
$1,499,000
مساحت کل 239 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$7,600,000
مساحت کل 656 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$3,700,000
مساحت کل 436 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$3,000,000
مساحت کل 686 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$5,150,000
مساحت کل 487 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$22,500,000
مساحت کل 999 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$11,990,000
مساحت کل 568 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$4,759,000
مساحت کل 199 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$3,900,000
مساحت کل 674 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$8,495,000
مساحت کل 643 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$6,700,000
مساحت کل 730 متر مربع6 اتاق خواب9 حمام جداگانه
$4,750,000
مساحت کل 557 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$751,000
مساحت کل 178 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$5,950,000
مساحت کل 430 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$9,975,000
مساحت کل 656 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
25-1 در 37 مورد, صفحه 1 در 2