ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
270k – 25M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • آپارتمان های کاندو
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه نوساز فروشی در فلوریدا

508 ملک در
$425,000
مساحت کل 85 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$399,000
مساحت کل 81 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$8,500,000
مساحت کل 515 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$5,900,000
مساحت کل 549 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$6,999,000
مساحت کل 549 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$3,300,000
مساحت کل 158 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,050,000
مساحت کل 130 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$4,750,000
مساحت کل 395 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$10,995,000
مساحت کل 389 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$3,600,000
مساحت کل 441 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$899,000
مساحت کل 106 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$8,500,000
مساحت کل 352 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$6,750,000
مساحت کل 378 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$1,890,000
مساحت کل 262 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$8,500,000
مساحت کل 991 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$17,500,000
مساحت کل 896 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام جداگانه
$950,000
مساحت کل 129 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$5,200,000
مساحت کل 441 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$24,000,000
مساحت کل 991 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$3,300,000
مساحت کل 251 متر مربع2 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$2,750,000
مساحت کل 262 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$2,313,000
مساحت کل 233 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$2,215,000
مساحت کل 235 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$2,715,000
مساحت کل 304 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$2,849,000
مساحت کل 354 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
25-1 در 508 مورد, صفحه 1 در 21