• more ...
 • Istanbul, ترکیه
همه موارد
62k – 50M
Price
 • 60k
 • 62k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
 • 60k
 • 62k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 60k
 • 62k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
 • 60k
 • 62k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در Istanbul

2,049 ملک در
From $451,000
سال ساخت: 2023در جمع 1441 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $314,000
ساخت 2022در جمع 467 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From $464,000
سال ساخت: 2025در جمع 950 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $333,000
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 462 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $279,000
ساخت 2022در جمع 187 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $360,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 150 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $468,000
سال ساخت: 2023.IIIدر جمع 317 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $450,000
سال ساخت: 2023.IIIدر جمع 1117 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
$653,000
مساحت کل 83 متر مربع1 اتاق خواب
2 months ago
From $579,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 979 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $694,000
ساخت 2019در جمع 830 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $422,000
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 563 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $748,000
ساخت 2017در جمع 458 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $858,000
در جمع 631 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $790,000
سال ساخت: 2023.IIIدر جمع 407 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $1,258,000
ساخت 2022در جمع 520 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $207,000
ساخت 2020در جمع 609 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $177,000
سال ساخت: 2022.IVدر جمع 440 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $207,000
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 605 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
$890,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
From $288,000
ساخت 2022در جمع 500 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
$926,000
مساحت کل 79 متر مربع1 اتاق خواب
2 months ago
$1,125,000
مساحت کل 133 متر مربع2 اتاق خواب
$1,410,000
مساحت کل 181 متر مربع3 اتاق خواب
From $161,000
ساخت 2020در جمع 609 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
25-1 در 2049 مورد, صفحه 1 در 82
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از