• more ...
 • Istanbul, ترکیه
همه موارد
62k – 55M
Price
 • 60k
 • 62k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
 • 60k
 • 62k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 60k
 • 62k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
 • 60k
 • 62k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در Istanbul

3,229 ملک در
From $410,000
ساخت 2023در جمع 1441 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From $321,000
ساخت 2022در جمع 467 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From $474,000
سال ساخت: 2025در جمع 950 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $312,000
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 462 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $476,000
ساخت 2022در جمع 187 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From $479,000
سال ساخت: 2023.IIIدر جمع 317 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $460,000
سال ساخت: 2023.IIIدر جمع 1117 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
$610,000
مساحت کل 83 متر مربع1 اتاق خواب
2 months ago
From $461,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 979 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $763,000
ساخت 2019در جمع 830 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $431,000
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 563 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $765,000
ساخت 2017در جمع 458 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $877,000
در جمع 631 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $1,187,000
سال ساخت: 2023.IIIدر جمع 407 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $1,286,000
ساخت 2022در جمع 520 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $211,000
ساخت 2020در جمع 609 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $175,000
ساخت 2022در جمع 440 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $264,000
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 605 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
$1,850,000
مساحت کل 205 متر مربع3 اتاق خواب
3 months ago
From $324,000
ساخت 2022در جمع 500 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
$926,000
مساحت کل 79 متر مربع1 اتاق خواب
$1,125,000
مساحت کل 133 متر مربع2 اتاق خواب
$1,410,000
مساحت کل 181 متر مربع3 اتاق خواب
From $165,000
ساخت 2020در جمع 609 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
$242,000
مساحت کل 74 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 3229 مورد, صفحه 1 در 129
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از