• еще ...
 • استانبول, ترکیه
همه موارد
320k – 1.9M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در استانبول

4 ملک در
727,000 $
مساحت کل: 202 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
386,000 $
مساحت کل: 125 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
320,000 $
مساحت کل: 89 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,850,000 $
مساحت کل: 600 متر مربعمساحت زمین: 3,300 متر مربع

املاک مشابه نزدیک به استانبول

بخرید و اجاره دهید – آلانیا, آنتالیا, ترکیه. 114,000 $
114,000 $
مساحت کل: 110 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – آنتالیا, ترکیه. 396,000 $
396,000 $
مساحت کل: 250 متر مربع
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 1,655,000 $
1,655,000 $
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Mugla city, Mugla, ترکیه. 1,432,000 $
1,432,000 $
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
آپارتمان – آنتالیا, ترکیه. 207,000 $
207,000 $
مساحت کل: 220 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – آنتالیا, ترکیه. 430,000 $
430,000 $
مساحت کل: 240 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 280,000 $
280,000 $
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 235,000 $
235,000 $
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 764,000 $
764,000 $
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 509,000 $
509,000 $
مساحت کل: 205 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 827,000 $
827,000 $
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 980,000 $
980,000 $
مساحت کل: 490 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 229,000 $
229,000 $
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 1,082,000 $
1,082,000 $
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 1,273,000 $
1,273,000 $
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Kalkan, آنتالیا, ترکیه. 382,000 $
382,000 $
مساحت کل: 200 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 280,000 $
280,000 $
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 573,000 $
573,000 $
مساحت کل: 450 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 172,000 $
172,000 $
مساحت کل: 210 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 191,000 $
191,000 $
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 204,000 $
204,000 $
مساحت کل: 150 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 255,000 $
255,000 $
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 573,000 $
573,000 $
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 102,000 $
102,000 $
مساحت کل: 135 متر مربعمساحت زمین: 3,500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 1,909,000 $
1,909,000 $
مساحت کل: 450 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
25-1 در 560 مورد, صفحه 1 در 23
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از