• more ...
 • ترکیه
همه موارد
1.6M – 55M
Price
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
 • 1.6M
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
 • 1.6M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
 • 1.6M
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
 • 1.6M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک لوکس/لاکچری در ترکیه

415 ملک در
From $396,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 180 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $559,000
در جمع 30 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
امروز
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From $433,000
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 563 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $401,000
ساخت 2022در جمع 659 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $464,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 979 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $767,000
ساخت 2019در جمع 830 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $769,000
ساخت 2017در جمع 458 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $882,000
در جمع 631 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $1,194,000
سال ساخت: 2023.IIIدر جمع 407 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $1,293,000
ساخت 2022در جمع 520 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
$1,850,000
مساحت کل 205 متر مربع3 اتاق خواب
From $767,000
ساخت 2022در جمع 407 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $1,996,000
ساخت 2022در جمع 112 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $911,000
ساخت 2020در جمع 320 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $2,115,000
ساخت 2017در جمع 48 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
$2,396,000
مساحت کل 517 متر مربع4 اتاق خواب
From $1,796,000
ساخت 2021در جمع 219 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $2,787,000
ساخت 2021در جمع 160 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From $444,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 593 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $585,000
ساخت 2022در جمع 559 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $891,000
ساخت 2023در جمع 51 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
$8,279,000
مساحت کل 715 متر مربع6 اتاق خواب
From $921,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 83 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
25-1 در 415 مورد, صفحه 1 در 17
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از