خانه های بهم متصل
73k – 3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در اسپانیا

707 ملک در
520,000 €
مساحت کل 138 متر مربعمساحت زمین: 83 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
645,000 €
مساحت کل 350 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
250,000 €
مساحت کل 84 متر مربعمساحت زمین: 158 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
460,000 €
مساحت کل 150 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
380,000 €
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
255,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 220 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
250,000 €
مساحت کل 80 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
500,000 €
مساحت کل 150 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
195,000 €
مساحت کل 102 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
370,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 210 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
357,000 €
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
465,000 €
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 weeks ago
403,000 €
مساحت کل 114 متر مربعمساحت زمین: 285 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 weeks ago
398,000 €
مساحت کل 177 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
293,000 €
مساحت کل 104 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
269,000 €
مساحت کل 92 متر مربعمساحت زمین: 196 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
795,000 €
مساحت کل 311 متر مربعمساحت زمین: 147 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
2,160,000 €
مساحت کل 305 متر مربعمساحت زمین: 351 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
585,000 €
مساحت کل 135 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
330,000 €
مساحت کل 102 متر مربعمساحت زمین: 154 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
176,000 €
مساحت کل 107 متر مربعمساحت زمین: 105 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
545,000 €
مساحت کل 201 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
238,000 €
مساحت کل 89 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
450,000 €
مساحت کل 242 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
735,000 €
مساحت کل 134 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 707 مورد, صفحه 1 در 29
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از