خانه های بهم متصل
140k – 575k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل کناردریا در والنسیا

32 ملک در
388,000 €
مساحت کل 93 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
452,000 €
مساحت کل 129 متر مربعمساحت زمین: 147 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
428,000 €
مساحت کل 230 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
140,000 €
مساحت کل 85 متر مربعمساحت زمین: 40 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
575,000 €
مساحت کل 148 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
145,000 €
مساحت کل 72 متر مربعمساحت زمین: 20 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
140,000 €
مساحت کل 86 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
359,000 €
مساحت کل 104 متر مربعمساحت زمین: 112 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
150,000 €
مساحت کل 82 متر مربعمساحت زمین: 55 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
279,000 €
مساحت کل 144 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
360,000 €
مساحت کل 87 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
269,000 €
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
259,000 €
مساحت کل 98 متر مربعمساحت زمین: 62 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
157,000 €
مساحت کل 71 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
290,000 €
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
160,000 €
مساحت کل 75 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
174,000 €
مساحت کل 105 متر مربعمساحت زمین: 111 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
280,000 €
مساحت کل 207 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
166,000 €
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
279,000 €
مساحت کل 167 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
165,000 €
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 15 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
388,000 €
مساحت کل 93 متر مربعمساحت زمین: 114 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
365,000 €
مساحت کل 108 متر مربعمساحت زمین: 101 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
140,000 €
مساحت کل 48 متر مربعمساحت زمین: 48 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
299,000 €
مساحت کل 72 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 32 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از