خانه های بهم متصل
95k – 690k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
255,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 220 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
140,000 €
مساحت کل 85 متر مربعمساحت زمین: 40 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
295,000 €
مساحت کل 195 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
135,000 €
مساحت کل 86 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
334,000 €
مساحت کل 152 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
485,000 €
مساحت کل 270 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
315,000 €
مساحت کل 146 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
140,000 €
مساحت کل 86 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
330,000 €
مساحت کل 108 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
150,000 €
مساحت کل 82 متر مربعمساحت زمین: 55 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
329,000 €
مساحت کل 108 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
269,000 €
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
310,000 €
مساحت کل 87 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
296,000 €
مساحت کل 104 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
220,000 €
مساحت کل 165 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
315,000 €
مساحت کل 108 متر مربعمساحت زمین: 117 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
140,000 €
مساحت کل 85 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
259,000 €
مساحت کل 98 متر مربعمساحت زمین: 62 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
157,000 €
مساحت کل 71 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
160,000 €
مساحت کل 75 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
227,000 €
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
95,000 €
مساحت کل 78 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
174,000 €
مساحت کل 105 متر مربعمساحت زمین: 111 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
690,000 €
مساحت کل 174 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
166,000 €
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
25-1 در 48 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از