• еще ...
 • ریگا, لتونی
همه موارد
120k – 10M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در ریگا

2,189 ملک در
340,000 €
مساحت کل: 155 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
600,000 €
مساحت کل: 232 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
250,000 €
مساحت کل: 79 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
173,000 €
مساحت کل: 200 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
725,000 €
مساحت کل: 390 متر مربعمساحت زمین: 1,350 متر مربع
144,000 €
مساحت کل: 59 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
395,000 €
مساحت کل: 1,306 متر مربع3 اتاق خواب
244,000 €
مساحت کل: 154 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
742,000 €
مساحت کل: 165 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
940,000 €
مساحت کل: 1,899 متر مربع9 اتاق خواب5 حمام جداگانه
850,000 €
مساحت کل: 418 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
680,000 €
مساحت کل: 2,987 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
210,000 €
مساحت کل: 66 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
296,000 €
مساحت کل: 110 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
220,000 €
مساحت کل: 84 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
693,000 €
مساحت کل: 169 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
4,000,000 €
مساحت کل: 630 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع
370,000 €
مساحت کل: 200 متر مربع
347,000 €
مساحت کل: 87 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
250,000 €
مساحت کل: 115 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
312,000 €
مساحت کل: 107 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
323,000 €
مساحت کل: 109 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
428,000 €
مساحت کل: 188 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
562,000 €
مساحت کل: 167 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
235,000 €
مساحت کل: 119 متر مربع
100-76 در 2189 مورد, صفحه 4 در 88
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.8% شروع درصد رهن از