املاک فروشی در لتونی

4,497 ملک در
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
183,000 €
مساحت کل: 118 متر مربع
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
130,000 €
مساحت کل: 61 متر مربع
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
245,000 €
مساحت کل: 82 متر مربع
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
156,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
270,000 €
مساحت کل: 82 متر مربع
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
250,000 €
مساحت کل: 63 متر مربع
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
152,000 €
مساحت کل: 75 متر مربع
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
132,000 €
مساحت کل: 68 متر مربع
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
190,000 €
مساحت کل: 107 متر مربع
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
1,300,000 €
مساحت کل: 174 متر مربع3 حمام جداگانه
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
148,000 €
مساحت کل: 65 متر مربع
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
450,000 €
مساحت کل: 256 متر مربع
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
250,000 €
مساحت کل: 102 متر مربع2 اتاق خواب
املاک فروشی در لتونی. ساختمان تازه ساز – ریگا, لتونی
482,000 €
مساحت کل: 165 متر مربع
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
265,000 €
مساحت کل: 79 متر مربع1 اتاق خواب
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
590,000 €
مساحت کل: 202 متر مربع
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
260,000 €
مساحت کل: 102 متر مربع3 اتاق خواب
املاک فروشی در لتونی. ساختمان تازه ساز – ریگا, لتونی
275,000 €
مساحت کل: 83 متر مربع2 اتاق خواب
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
250,000 €
مساحت کل: 134 متر مربع
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
944,000 €
مساحت کل: 137 متر مربع2 اتاق خواب
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
250,000 €
مساحت کل: 107 متر مربع2 اتاق خواب
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
647,000 €
مساحت کل: 164 متر مربع2 اتاق خواب
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
259,000 €
مساحت کل: 151 متر مربع3 اتاق خواب
املاک فروشی در لتونی. ساختمان تازه ساز – ریگا, لتونی
260,000 €
مساحت کل: 88 متر مربع2 اتاق خواب
املاک فروشی در لتونی. آپارتمان – ریگا, لتونی
870,000 €
مساحت کل: 163 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 4497 مورد, صفحه 1 در 180
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
    با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
    ارسال درخواست
    • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
    • کمک برای اخذ اجازه اقامت
    • 4.8% شروع درصد رهن از