• еще ...
 • ریگا, لتونی
همه موارد
120k – 10M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در ریگا

2,189 ملک در
339,000 €
مساحت کل: 250 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
169,000 €
مساحت کل: 154 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
580,000 €
مساحت کل: 230 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
168,000 €
مساحت کل: 65 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
450,000 €
مساحت کل: 146 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
190,000 €
مساحت کل: 135 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
310,000 €
مساحت کل: 551 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
165,000 €
مساحت کل: 139 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
270,000 €
مساحت کل: 93 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
350,000 €
مساحت کل: 137 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
420,000 €
مساحت کل: 240 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
965,000 €
مساحت کل: 228 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
237,000 €
مساحت کل: 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
189,000 €
مساحت کل: 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
367,000 €
مساحت کل: 800 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
360,000 €
مساحت کل: 179 متر مربع
270,000 €
مساحت کل: 1,138 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
350,000 €
مساحت کل: 231 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
250,000 €
مساحت کل: 83 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
210,000 €
مساحت کل: 104 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
153,000 €
مساحت کل: 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
260,000 €
مساحت کل: 132 متر مربع
180,000 €
مساحت کل: 81 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
450,000 €
مساحت کل: 128 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
320,000 €
مساحت کل: 104 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
75-51 در 2189 مورد, صفحه 3 در 88
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.8% شروع درصد رهن از