• еще ...
 • ریگا, لتونی
همه موارد
120k – 10M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در ریگا

2,189 ملک در
361,000 €
مساحت کل: 145 متر مربع3 اتاق خواب
255,000 €
مساحت کل: 113 متر مربع2 اتاق خواب
290,000 €
مساحت کل: 90 متر مربع2 اتاق خواب
260,000 €
مساحت کل: 154 متر مربع3 اتاق خواب
460,000 €
مساحت کل: 155 متر مربع3 اتاق خواب
340,000 €
مساحت کل: 121 متر مربع
335,000 €
مساحت کل: 125 متر مربع
522,000 €
مساحت کل: 163 متر مربع4 اتاق خواب
480,000 €
مساحت کل: 152 متر مربع
266,000 €
مساحت کل: 133 متر مربع3 اتاق خواب
360,000 €
مساحت کل: 151 متر مربع
525,000 €
مساحت کل: 132 متر مربع
350,000 €
مساحت کل: 138 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
155,000 €
مساحت کل: 78 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
279,000 €
مساحت کل: 129 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
850,000 €
مساحت کل: 1,800 متر مربع10 اتاق خواب4 حمام جداگانه
299,000 €
مساحت کل: 211 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
252,000 €
مساحت کل: 85 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
185,000 €
مساحت کل: 93 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
125,000 €
مساحت کل: 83 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
890,000 €
مساحت کل: 197 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
470,000 €
مساحت کل: 1,838 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
295,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
398,000 €
مساحت کل: 152 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
50-26 در 2189 مورد, صفحه 2 در 88
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.8% شروع درصد رهن از