• еще ...
 • ریگا, لتونی
همه موارد
135k – 12M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

املاک تجاری فروشی در ریگا

166 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,304 متر مربع
سال ساخت
1965
920,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,883 متر مربع
سال ساخت
1927
1,200,000 €
سودمندی
9.7%
درآمد مطلق
117,000 €
منظقه
2,500 متر مربع
سال ساخت
230,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
منظقه
100 متر مربع
سال ساخت
1910
3,500,000 €
سودمندی
8.0%
درآمد مطلق
منظقه
2,035 متر مربع
سال ساخت
2,400,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
منظقه
2,180 متر مربع
سال ساخت
900,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
منظقه
840 متر مربع
سال ساخت
2,500,000 €
سودمندی
6.5%
درآمد مطلق
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
550,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
480 متر مربع
سال ساخت
900,000 €
سودمندی
8.5%
درآمد مطلق
منظقه
1,398 متر مربع
سال ساخت
135,000 €
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
منظقه
40 متر مربع
سال ساخت
1910
1,700,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
14,735 متر مربع
سال ساخت
10,000,000 €
سودمندی
6.8%
درآمد مطلق
منظقه
4,872 متر مربع
سال ساخت
2004
1,200,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
5,981 متر مربع
سال ساخت
4,000,000 €
سودمندی
6.8%
درآمد مطلق
منظقه
1,687 متر مربع
سال ساخت
1,100,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
700 متر مربع
سال ساخت
730,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
170 متر مربع
سال ساخت
5,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
24,000 متر مربع
سال ساخت
688,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
219 متر مربع
سال ساخت
1,800,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,358 متر مربع
سال ساخت
1,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,465 متر مربع
سال ساخت
5,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,409 متر مربع
سال ساخت
1,900,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
5,701 متر مربع
سال ساخت
9,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
4,249 متر مربع
سال ساخت
555,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
163 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 166 مورد, صفحه 1 در 7
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.8% شروع درصد رهن از