299k – 10.6M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در آتن

759 ملک در
150,000 €
مساحت کل: 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
220,000 €
مساحت کل: 93 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
90,000 €
مساحت کل: 87 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
87,000 €
مساحت کل: 85 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
140,000 €
مساحت کل: 91 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
170,000 €
مساحت کل: 98 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,200,000 €
مساحت کل: 210 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
750,000 €
مساحت کل: 300 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
250,000 €
مساحت کل: 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
115,000 €
مساحت کل: 78 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
75,000 €
مساحت کل: 85 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
220,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
193,000 €
مساحت کل: 137 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
210,000 €
مساحت کل: 65 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
180,000 €
مساحت کل: 92 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
78,000 €
مساحت کل: 91 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
850,000 €
مساحت کل: 173 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
700,000 €
مساحت کل: 218 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
160,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
130,000 €
مساحت کل: 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
300,000 €
مساحت کل: 165 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,700,000 €
مساحت کل: 190 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
85,000 €
مساحت کل: 114 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
105,000 €
مساحت کل: 148 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
310,000 €
مساحت کل: 72 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
125-101 در 759 مورد, صفحه 5 در 31
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از