• еще ...
 • آتن, آتیکا, یونان
ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
145k – 590k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه نوساز فروشی در آتن

16 ملک در
550,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
330,000 €
مساحت کل: 114 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
280,000 €
مساحت کل: 105 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
550,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
350,000 €
مساحت کل: 124 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
465,000 €
مساحت کل: 165 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
145,000 €
مساحت کل: 55 متر مربع1 اتاق خواب
160,000 €
مساحت کل: 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
375,000 €
مساحت کل: 133 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – آتن, آتیکا, یونان. 590,000 €
590,000 €
مساحت کل: 122 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 86 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
360,000 €
مساحت کل: 177 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 46 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
335,000 €
مساحت کل: 89 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 69 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
265,000 €
مساحت کل: 71 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به آتن

ساختمان تازه ساز – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 185,000 €
185,000 €
مساحت کل: 90 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Nea Makri, آتیکا, یونان. 185,000 €
185,000 €
مساحت کل: 86 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 210,000 €
210,000 €
مساحت کل: 114 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 240,000 €
240,000 €
مساحت کل: 114 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 133,000 €
133,000 €
مساحت کل: 125 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 200,000 €
200,000 €
مساحت کل: 114 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 102,000 €
102,000 €
مساحت کل: 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 144,000 €
144,000 €
مساحت کل: 130 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – کاساندرا, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 140,000 €
140,000 €
مساحت کل: 65 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 195,000 €
195,000 €
مساحت کل: 46 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 130,000 €
130,000 €
مساحت کل: 109 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 123,000 €
123,000 €
مساحت کل: 88 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 107,000 €
107,000 €
مساحت کل: 80 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 140,000 €
140,000 €
مساحت کل: 92 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Rethimnon, کرت, یونان. 110,000 €
110,000 €
مساحت کل: 52 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 140,000 €
140,000 €
مساحت کل: 82 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 160,000 €
160,000 €
مساحت کل: 105 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Paiania, آتیکا, یونان. 210,000 €
210,000 €
مساحت کل: 110 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 100,000 €
100,000 €
مساحت کل: 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 120,000 €
120,000 €
مساحت کل: 90 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – کاساندرا, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 130,000 €
130,000 €
مساحت کل: 60 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – کاساندرا, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 135,000 €
135,000 €
مساحت کل: 65 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – کاساندرا, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 100,000 €
100,000 €
مساحت کل: 45 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 75 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از