• еще ...
 • آتن, آتیکا, یونان
پنت‌هاوس ها
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
136k – 2.1M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

پنت هاوس فروشی در آتن

17 ملک در
350,000 €
مساحت کل: 153 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
590,000 €
مساحت کل: 138 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,350,000 €
مساحت کل: 230 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
650,000 €
مساحت کل: 220 متر مربع1 حمام جداگانه
1,000,000 €
مساحت کل: 270 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,500,000 €
مساحت کل: 253 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
2,100,000 €
مساحت کل: 246 متر مربع4 اتاق خواب
280,000 €
مساحت کل: 105 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
290,000 €
مساحت کل: 92 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
180,000 €
مساحت کل: 73 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
290,000 €
مساحت کل: 72 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
280,000 €
مساحت کل: 105 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
150,000 €
مساحت کل: 80 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
180,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
250,000 €
مساحت کل: 83 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
136,000 €
مساحت کل: 72 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
300,000 €
مساحت کل: 175 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به آتن

بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 55,000 €
55,000 €
مساحت کل: 32 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل: 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 180,000 €
180,000 €
مساحت کل: 85 متر مربع
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 110,000 €
110,000 €
مساحت کل: 55 متر مربع
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 95,000 €
95,000 €
مساحت کل: 28 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – آتن, آتیکا, یونان. 105,000 €
105,000 €
مساحت کل: 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 45,000 €
45,000 €
مساحت کل: 24 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 189,000 €
189,000 €
مساحت کل: 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 150,000 €
150,000 €
مساحت کل: 85 متر مربع
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 140,000 €
140,000 €
مساحت کل: 68 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 210,000 €
210,000 €
مساحت کل: 57 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 179,000 €
179,000 €
مساحت کل: 56 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 189,000 €
189,000 €
مساحت کل: 85 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل: 83 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 273,000 €
273,000 €
مساحت کل: 54 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 210,000 €
210,000 €
مساحت کل: 67 متر مربع
بخرید و اجاره دهید – کالیته‌آ, آتیکا, یونان. 285,000 €
285,000 €
مساحت کل: 95 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
واحدآپارتمانی با 9% درآمد از اجاره – یونان ، آتن. 263,000 €
263,000 €
مساحت کل: 152 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 788,000 €
788,000 €
مساحت کل: 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 284,000 €
284,000 €
مساحت کل: 120 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 64,000 €
64,000 €
مساحت کل: 46 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 1,418,000 €
1,418,000 €
مساحت کل: 830 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 1,050,000 €
1,050,000 €
مساحت کل: 150 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 189,000 €
189,000 €
مساحت کل: 92 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 594 مورد, صفحه 1 در 24
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از