299k – 10.6M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در آتن

759 ملک در
120,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
550,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
530,000 €
مساحت کل: 280 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
180,000 €
مساحت کل: 78 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
330,000 €
مساحت کل: 114 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,200,000 €
مساحت کل: 277 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
115,000 €
مساحت کل: 78 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
250,000 €
مساحت کل: 98 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
158,000 €
مساحت کل: 119 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
108,000 €
مساحت کل: 70 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
200,000 €
مساحت کل: 88 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
290,000 €
مساحت کل: 92 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
450,000 €
مساحت کل: 128 متر مربع2 اتاق خواب
82,000 €
مساحت کل: 99 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
260,000 €
مساحت کل: 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
105,000 €
مساحت کل: 97 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
330,000 €
مساحت کل: 160 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
75,000 €
مساحت کل: 84 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
120,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
85,000 €
مساحت کل: 172 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
110,000 €
مساحت کل: 102 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
200,000 €
مساحت کل: 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
85,000 €
مساحت کل: 40 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
120,000 €
مساحت کل: 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
90,000 €
مساحت کل: 110 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
100-76 در 759 مورد, صفحه 4 در 31
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از