خانه های بهم متصل
2M – 2.6M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل لوکس/لاکچری در تورنتو

208 ملک در
C$2,261,000
C$2,261,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,276,000
C$2,276,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$2,308,000
C$2,308,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1 week ago
C$2,396,000
C$2,396,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$2,171,000
C$2,171,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 week ago
C$2,099,000
C$2,099,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 months ago
C$2,284,000
C$2,284,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
4 weeks ago
C$2,218,000
C$2,218,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,073,000
C$2,073,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$2,256,000
C$2,256,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,335,000
C$2,335,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,335,000
C$2,335,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,215,000
C$2,215,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,346,000
C$2,346,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$2,338,000
C$2,338,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,066,000
C$2,066,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$2,233,000
C$2,233,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,166,000
C$2,166,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$2,338,000
C$2,338,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
C$2,393,000
C$2,393,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,043,000
C$2,043,000
8 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 week ago
C$2,183,000
C$2,183,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$2,164,000
C$2,164,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 weeks ago
C$2,248,000
C$2,248,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
4 weeks ago
C$2,373,000
C$2,373,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 weeks ago
25-1 در 208 مورد, صفحه 1 در 9