خانه های بهم متصل
727k – 3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در تورنتو

8,799 ملک در
C$1,178,000
C$1,178,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,328,000
C$1,328,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$850,000
C$850,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,086,000
C$2,086,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,053,000
C$1,053,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$853,000
C$853,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,093,000
C$1,093,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,147,000
C$1,147,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,377,000
C$1,377,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,033,000
C$1,033,000
4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,132,000
C$2,132,000
9 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,307,000
C$1,307,000
8 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,330,000
C$1,330,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,209,000
C$2,209,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,220,000
C$2,220,000
9 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,679,000
C$1,679,000
7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,478,000
C$1,478,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,187,000
C$1,187,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,337,000
C$1,337,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,313,000
C$1,313,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,646,000
C$1,646,000
7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,634,000
C$1,634,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,883,000
C$1,883,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,519,000
C$2,519,000
8 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,436,000
C$1,436,000
9 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 8799 مورد, صفحه 1 در 352