خانه های بهم متصل
2M – 2.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل لوکس/لاکچری در کانادا

620 ملک در
C$2,420,000
C$2,420,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,261,000
C$2,261,000
11 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$2,471,000
C$2,471,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,548,000
C$2,548,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,514,000
C$2,514,000
8 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,557,000
C$2,557,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,216,000
C$2,216,000
9 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,330,000
C$2,330,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,436,000
C$2,436,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,554,000
C$2,554,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,478,000
C$2,478,000
8 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,541,000
C$2,541,000
6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,442,000
C$2,442,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,368,000
C$2,368,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,268,000
C$2,268,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,306,000
C$2,306,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,174,000
C$2,174,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,427,000
C$2,427,000
12 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,283,000
C$2,283,000
12 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,642,000
C$2,642,000
7 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,494,000
C$2,494,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,537,000
C$2,537,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,588,000
C$2,588,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,247,000
C$2,247,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,500,000
C$2,500,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 620 مورد, صفحه 1 در 25