خانه های بهم متصل
2M – 2.8M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل لوکس/لاکچری در کانادا

296 ملک در
C$2,439,000
C$2,439,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 months ago
C$2,515,000
C$2,515,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$2,405,000
C$2,405,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,524,000
C$2,524,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,389,000
C$2,389,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,239,000
C$2,239,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1 month ago
C$2,414,000
C$2,414,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,307,000
C$2,307,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,579,000
C$2,579,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,191,000
C$2,191,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,313,000
C$2,313,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
C$2,301,000
C$2,301,000
4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,512,000
C$2,512,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,542,000
C$2,542,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,457,000
C$2,457,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,467,000
C$2,467,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,509,000
C$2,509,000
6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,146,000
C$2,146,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,289,000
C$2,289,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,277,000
C$2,277,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,467,000
C$2,467,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,294,000
C$2,294,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
C$2,183,000
C$2,183,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
C$2,340,000
C$2,340,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,256,000
C$2,256,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 296 مورد, صفحه 1 در 12