خانه، ویلا،خانه روستایی
825k – 2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه 2 خوابه فروشی در انتاریو

183 ملک در
C$1,351,000
C$1,351,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$899,000
C$899,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$993,000
C$993,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
امروز
C$877,000
C$877,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,001,000
C$1,001,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 weeks ago
C$909,000
C$909,000
2 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$930,000
C$930,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
C$1,144,000
C$1,144,000
2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,208,000
C$1,208,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,018,000
C$1,018,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$906,000
C$906,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
C$1,032,000
C$1,032,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,345,000
C$1,345,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,199,000
C$1,199,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
C$1,361,000
C$1,361,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$991,000
C$991,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,206,000
C$1,206,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 weeks ago
C$1,176,000
C$1,176,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$824,000
C$824,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,508,000
C$1,508,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
4 weeks ago
C$905,000
C$905,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 weeks ago
C$930,000
C$930,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
C$888,000
C$888,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
امروز
C$1,011,000
C$1,011,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
C$930,000
C$930,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
امروز
25-1 در 183 مورد, صفحه 1 در 8