آپارتمان
605k – 2.7M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 4 خوابه فروشی در Old Toronto

645 ملک در
C$796,000
C$796,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
C$823,000
C$823,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$1,028,000
C$1,028,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
C$804,000
C$804,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
C$842,000
C$842,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
4 days ago
C$1,005,000
C$1,005,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
C$727,000
C$727,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
4 days ago
C$885,000
C$885,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
C$872,000
C$872,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
C$785,000
C$785,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
4 days ago
C$930,000
C$930,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
4 days ago
C$692,000
C$692,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,203,000
C$1,203,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,042,000
C$1,042,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
C$1,043,000
C$1,043,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
C$1,124,000
C$1,124,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
C$817,000
C$817,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
C$1,139,000
C$1,139,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$986,000
C$986,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$828,000
C$828,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
4 days ago
C$828,000
C$828,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
4 days ago
C$1,072,000
C$1,072,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,125,000
C$1,125,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$823,000
C$823,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$738,000
C$738,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 645 مورد, صفحه 1 در 26