آپارتمان
590k – 2.7M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 4 خوابه فروشی در Old Toronto

2,792 ملک در
C$1,123,000
C$1,123,000
7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$677,000
C$677,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,025,000
C$1,025,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,036,000
C$1,036,000
7 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$785,000
C$785,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$895,000
C$895,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$862,000
C$862,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,233,000
C$1,233,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$910,000
C$910,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$881,000
C$881,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$893,000
C$893,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$851,000
C$851,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$895,000
C$895,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$828,000
C$828,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$895,000
C$895,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,022,000
C$1,022,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,017,000
C$1,017,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$748,000
C$748,000
6 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$862,000
C$862,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$799,000
C$799,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$739,000
C$739,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$794,000
C$794,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$991,000
C$991,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$870,000
C$870,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,059,000
C$1,059,000
7 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 2792 مورد, صفحه 1 در 112