آپارتمان
2.1M – 2.7M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای لوکس/لاکچری 4 خوابه و استخردار در Old Toronto

25 ملک در
C$2,526,000
C$2,526,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,587,000
C$2,587,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$2,460,000
C$2,460,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,376,000
C$2,376,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,608,000
C$2,608,000
7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,059,000
C$2,059,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
امروز
C$2,407,000
C$2,407,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,682,000
C$2,682,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,502,000
C$2,502,000
8 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,189,000
C$2,189,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
امروز
C$2,203,000
C$2,203,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
امروز
C$2,491,000
C$2,491,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,629,000
C$2,629,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,251,000
C$2,251,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,414,000
C$2,414,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,161,000
C$2,161,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,334,000
C$2,334,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,451,000
C$2,451,000
8 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
C$2,193,000
C$2,193,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,315,000
C$2,315,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,285,000
C$2,285,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,365,000
C$2,365,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,741,000
C$2,741,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
امروز
C$2,194,000
C$2,194,000
8 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
آپارتمان – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,288,000
C$2,288,000
C$2,288,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,434,000
C$2,434,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,418,000
C$2,418,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,554,000
C$2,554,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,528,000
C$2,528,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,443,000
C$2,443,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,544,000
C$2,544,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,725,000
C$2,725,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,412,000
C$2,412,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,209,000
C$2,209,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,432,000
C$2,432,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,419,000
C$2,419,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,559,000
C$2,559,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,406,000
C$2,406,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,610,000
C$2,610,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,703,000
C$2,703,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,229,000
C$2,229,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 565 مورد, صفحه 1 در 23