همه موارد
568k – 3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در Old Toronto

26,376 ملک در
C$1,123,000
C$1,123,000
7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$920,000
C$920,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$770,000
C$770,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,109,000
C$1,109,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,144,000
C$1,144,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$953,000
C$953,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$915,000
C$915,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,023,000
C$1,023,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$826,000
C$826,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$677,000
C$677,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,229,000
C$1,229,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$732,000
C$732,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,109,000
C$1,109,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,032,000
C$1,032,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,280,000
C$1,280,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,004,000
C$1,004,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$940,000
C$940,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$870,000
C$870,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,170,000
C$1,170,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$714,000
C$714,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$980,000
C$980,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,116,000
C$1,116,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$740,000
C$740,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,063,000
C$1,063,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,327,000
C$1,327,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 26376 مورد, صفحه 1 در 1055