خانه، ویلا،خانه روستایی
859k – 3.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه 3 خوابه فروشی در تورنتو

18,342 ملک در
C$1,701,000
C$1,701,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,426,000
C$2,426,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,447,000
C$2,447,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,015,000
C$1,015,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,281,000
C$1,281,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,540,000
C$1,540,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,514,000
C$2,514,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,705,000
C$1,705,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,432,000
C$2,432,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,204,000
C$2,204,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,078,000
C$2,078,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,562,000
C$2,562,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,684,000
C$1,684,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,027,000
C$1,027,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,279,000
C$1,279,000
12 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,641,000
C$1,641,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,045,000
C$2,045,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,643,000
C$1,643,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,024,000
C$2,024,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,131,000
C$1,131,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,129,000
C$1,129,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,496,000
C$1,496,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,247,000
C$1,247,000
7 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,067,000
C$2,067,000
14 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,881,000
C$1,881,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 18342 مورد, صفحه 1 در 734