خانه، ویلا،خانه روستایی
786k – 3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه 1 خوابه فروشی در تورنتو

6,747 ملک در
C$930,000
C$930,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,411,000
C$1,411,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$1,904,000
C$1,904,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,559,000
C$1,559,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,462,000
C$1,462,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,352,000
C$1,352,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,162,000
C$1,162,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,406,000
C$1,406,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,236,000
C$1,236,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,008,000
C$1,008,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$887,000
C$887,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$914,000
C$914,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,757,000
C$1,757,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,355,000
C$1,355,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$941,000
C$941,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$957,000
C$957,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,839,000
C$1,839,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,036,000
C$1,036,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,034,000
C$1,034,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,254,000
C$1,254,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,586,000
C$1,586,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,204,000
C$1,204,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$901,000
C$901,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,941,000
C$1,941,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,815,000
C$1,815,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 6747 مورد, صفحه 1 در 270