خانه، ویلا،خانه روستایی
865k – 2.1M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه 1 خوابه فروشی در تورنتو

9 ملک در
C$2,068,000
C$2,068,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
C$1,368,000
C$1,368,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$987,000
C$987,000
1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,056,000
C$1,056,000
1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$981,000
C$981,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,379,000
C$1,379,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
C$1,195,000
C$1,195,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$865,000
C$865,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
خانه – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$900,000
C$900,000
C$900,000
1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه

املاک و دارایی های مشابه

آپارتمان – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$767,000
C$767,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Scarlett Road, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$662,000
C$662,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$687,000
C$687,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Scarlett Road, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$660,000
C$660,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Scarlett Road, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$790,000
C$790,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$849,000
C$849,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$680,000
C$680,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Harbour Square, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$715,000
C$715,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$674,000
C$674,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Scarlett Road, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$798,000
C$798,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Scarlett Road, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$688,000
C$688,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Scarlett Road, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$635,000
C$635,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$872,000
C$872,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$901,000
C$901,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$741,000
C$741,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$619,000
C$619,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$787,000
C$787,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Church Street, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$879,000
C$879,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$739,000
C$739,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$636,000
C$636,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$848,000
C$848,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$848,000
C$848,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Bathurst Street, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$848,000
C$848,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$889,000
C$889,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 21606 مورد, صفحه 1 در 865