آپارتمان
542k – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 1 خوابه فروشی در تورنتو

26,215 ملک در
C$970,000
C$970,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$802,000
C$802,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$811,000
C$811,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$1,056,000
C$1,056,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
C$819,000
C$819,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
C$671,000
C$671,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
C$945,000
C$945,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$984,000
C$984,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
C$729,000
C$729,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$733,000
C$733,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$810,000
C$810,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$625,000
C$625,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$732,000
C$732,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
C$705,000
C$705,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$847,000
C$847,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$692,000
C$692,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$680,000
C$680,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$637,000
C$637,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$872,000
C$872,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$908,000
C$908,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
C$678,000
C$678,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$698,000
C$698,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,171,000
C$1,171,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$935,000
C$935,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$1,227,000
C$1,227,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
25-1 در 26215 مورد, صفحه 1 در 1049