خانه، ویلا،خانه روستایی
2M – 3.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه لوکس/لاکچری 4 خوابه در تورنتو برای فروش

1,930 ملک در
C$2,204,000
C$2,204,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,447,000
C$2,447,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,438,000
C$2,438,000
13 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,454,000
C$2,454,000
4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,562,000
C$2,562,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,322,000
C$2,322,000
8 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,280,000
C$2,280,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,674,000
C$2,674,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,562,000
C$2,562,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,345,000
C$2,345,000
13 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,420,000
C$2,420,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,403,000
C$2,403,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,451,000
C$2,451,000
6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,335,000
C$2,335,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,096,000
C$2,096,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,206,000
C$2,206,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,227,000
C$2,227,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,557,000
C$2,557,000
13 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,458,000
C$2,458,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,671,000
C$2,671,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,513,000
C$2,513,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,300,000
C$2,300,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,317,000
C$2,317,000
13 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,278,000
C$2,278,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,329,000
C$2,329,000
9 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
25-1 در 1930 مورد, صفحه 1 در 77