آپارتمان
537k – 2.1M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمانهای 2 خوابه فروشی در تورنتو

7,829 ملک در
C$799,000
C$799,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
C$791,000
C$791,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$663,000
C$663,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$676,000
C$676,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$688,000
C$688,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$621,000
C$621,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$681,000
C$681,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$768,000
C$768,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$885,000
C$885,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
C$822,000
C$822,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$952,000
C$952,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$634,000
C$634,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$822,000
C$822,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$637,000
C$637,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$630,000
C$630,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
C$768,000
C$768,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$665,000
C$665,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$849,000
C$849,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$755,000
C$755,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$742,000
C$742,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$768,000
C$768,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$768,000
C$768,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,072,000
C$1,072,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,010,000
C$1,010,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$745,000
C$745,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 7829 مورد, صفحه 1 در 313