آپارتمان
553k – 2.7M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 2 خوابه فروشی در تورنتو

33,864 ملک در
C$879,000
C$879,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$861,000
C$861,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$846,000
C$846,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,123,000
C$1,123,000
7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,018,000
C$1,018,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,109,000
C$1,109,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$915,000
C$915,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$698,000
C$698,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$672,000
C$672,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$801,000
C$801,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$727,000
C$727,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$766,000
C$766,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,109,000
C$1,109,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$873,000
C$873,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$872,000
C$872,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,288,000
C$1,288,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$713,000
C$713,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$842,000
C$842,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,144,000
C$1,144,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$721,000
C$721,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$732,000
C$732,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$982,000
C$982,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$827,000
C$827,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$800,000
C$800,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$656,000
C$656,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 33864 مورد, صفحه 1 در 1355