آپارتمان
548k – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 2 خوابه فروشی در تورنتو

20,741 ملک در
C$972,000
C$972,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$821,000
C$821,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$684,000
C$684,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$789,000
C$789,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$679,000
C$679,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$874,000
C$874,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,059,000
C$1,059,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
C$638,000
C$638,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,174,000
C$1,174,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
C$986,000
C$986,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
C$1,230,000
C$1,230,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$948,000
C$948,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$626,000
C$626,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$673,000
C$673,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
C$1,223,000
C$1,223,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
C$829,000
C$829,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
C$790,000
C$790,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$938,000
C$938,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$699,000
C$699,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$805,000
C$805,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
C$821,000
C$821,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$694,000
C$694,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$681,000
C$681,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$707,000
C$707,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$849,000
C$849,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 20741 مورد, صفحه 1 در 830