آپارتمان
554k – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 2 خوابه فروشی در نورث یورک

8,854 ملک در
C$1,019,000
C$1,019,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$993,000
C$993,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$728,000
C$728,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,109,000
C$1,109,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$860,000
C$860,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$741,000
C$741,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,002,000
C$1,002,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$722,000
C$722,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,110,000
C$1,110,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$846,000
C$846,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,327,000
C$1,327,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$818,000
C$818,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$881,000
C$881,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$717,000
C$717,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$874,000
C$874,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,180,000
C$1,180,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$802,000
C$802,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$693,000
C$693,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,238,000
C$1,238,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$697,000
C$697,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$960,000
C$960,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$909,000
C$909,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$810,000
C$810,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$751,000
C$751,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,064,000
C$1,064,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 8854 مورد, صفحه 1 در 354