آپارتمان
552k – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 2 خوابه فروشی در نورث یورک

8,575 ملک در
C$1,015,000
C$1,015,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,105,000
C$1,105,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$1,322,000
C$1,322,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$998,000
C$998,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$842,000
C$842,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$714,000
C$714,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,175,000
C$1,175,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,104,000
C$1,104,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
C$724,000
C$724,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$989,000
C$989,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$738,000
C$738,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$877,000
C$877,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$870,000
C$870,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$857,000
C$857,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$719,000
C$719,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$799,000
C$799,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
C$1,196,000
C$1,196,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$880,000
C$880,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$684,000
C$684,000
3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$964,000
C$964,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,233,000
C$1,233,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$666,000
C$666,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$896,000
C$896,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
C$1,053,000
C$1,053,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,116,000
C$1,116,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 8575 مورد, صفحه 1 در 343